powrót

WARUNKI CERTYFIKACJI

 

Wszystkie maszyny (narzędzia) marki VULCAN CONCEPT spełniają wymagania Dyrektyw Nowego Podejścia, które określajaw ymagania zasadnicze, w zakresie bezpieczeństwa ich użytkowania. Spełnienie tych wymagać ma na celu eliminację zagrożeń, które mogą wynikać z użytkowania maszyn dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego.

 

Profix, właściciel marki VULCAN CONCEPT dla każdej maszyny posiada dokumentację techniczną, która zgodnie z wymaganiami prawa zawiera wszystkie niezbędne dokumenty z zakresu projektu, badań i produkcji, potwierdzające dokonanie pozytywnej oceny zgodności ze stosowanymi przepisami i umożliwiające wprowadzenie maszyny do obrotu na terenie UE.

 

W strukturach firmy Profix znajdują się następujące działy, których zadaniem jest zapewnienie jakości i bezpieczeństwa użytkowania maszyn: dział badań i rozwoju, którego zadaniem jest ocena i badanie nowych rozwiązań technicznych w maszynach wprowadzanych do sprzedaży oraz dział certyfikacji i zapewnienia jakości, który ma za zadanie sprawdzenie jakości sprzdawanych maszyn. Nasi specjaliści sprawdzają dokumentację techniczna, zgodnośc maszyn z przepisami UE, jakość produkcji, analizują trafność wprowadzanych zmian w konstrukcji maszun oraz uwagi od użytkowników maszyn.

 

Powyższe działania gwarantują, że nasze produkty spełniają najwyższe standardy w zakresie trwałości oraz jakości i bezpieczeństwa użytkowników.

 

W myśl obowiązujących przepisów producent ma obowiązek wykazać, że produkowane przez niego maszyny są zgodne z w/w przepisami UE określonymi w Dyrektywach i normach zharmonizowanych. W tym celu przeprowadzana jest ocena zgodności maszyny na etapie projektowania, wykonania prototypu i jej produkcji ze wszystkimi odnośnymi przepisami UE.

 

Ocena zgodności w zależności od rodzaju maszyny może być wykonywana przez samego producenta w zakresie wewnętrznej kontroli projektu i produkcji lub przy udziale strony zewnętrznej tj. jednostki notyfikowanej, która wystawia certyfikat badania typu dla maszyny, ocenia system zapewnienia jakości produkcji oraz jakości wyrobu finalnego.

 

Tylko maszyny, które spełniają w/w wymagania zasadnicze określone w dyrektywach i normach zharmonizowanych mogą być oznaczane przez producenta znakiem CE.

 

Producent maszyny dla potwierdzenia spełnienia przez maszynę wszystkich wymagań wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność deklarację zgodności, w której zaświadcza jakie konkretnie dyrektywy inormy zharmonizowane spełnia produkowana przez niego maszyna.

Używamy plików Cookies zgodnie z art. 11 RODO. Cookie to pliki pobierane i przechowywane na Twoim komputerze albo innym urządzeniu z informacjami o Twoim użytkowaniu strony w dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych . Klikając ”Akceptuję” zgadzasz się na użycie cookies. Możliwe jest także wyłączenie Cookies poprzez ustawienia przeglądarki, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.